Design / Konstruktion
 • RF/Mikrovågsteknik
 • Analogteknik
 • Radiosystem
 • Schema och Layout i Altium
Radiomätning
 • EMI fältmätning
 • Täckningsmätning för radiosystem
Programmering
 • Matlab
 • C för Atmel-processorer
 • Python
Regulativa frågor
 • CE
 • FCC
 • EMC
 • Radio
Utbildning
 • Elektronik
 • RF/Mikrovågsteknik
 • Radiosystem
Projektledning