• Spektrumanalysator 6.5 GHz
  • Spektrumanalysator bärbar FSH8 (8 GHz) opt VNA
  • Signalgenerator 3.3 GHz
  • Basbandsgenerator 20 MHz med bitfelstestare
  • Oscilloskop 4 ch, 200 MHz BW och 8 digitala ingångar
  • SNA 3 GHz
  • Nätaggregat
  • Antenn R&S HE200
  • Antenn ETS-Lindgren 3142C (26 MHz – 3 GHz)